начало » Новини
27.10.2008
Ежегоден регионален краеведски конкурс „Миналото на родния край – послание в бъдещето”

Община Враца  

 Регионална библиотека „Христо Ботев”- Враца

 

Обявяват ежегоден регионален краеведски конкурс „Миналото на родния край – послание в бъдещето” с тема за 2008 година:

„Църквите и манастирите в моя роден край”
        

Конкурсът се провежда в 3 раздела - изобразително изкуство, литература и фотография

Условия  за участие:

 

 

   1. Участниците са разделени в 3 възрастови групи – до 10 г., от 11 до 15 г. и от 16 до 19 години;

   2. В раздел  изобразително изкуство  могат да се представят  до 3 рисунки или графики;

   3. В раздел  литература - 1 есе, до 3 стихотворения или 1 разказ;
   4. В раздел  фотография - до 3 снимки с размер A4 или 20/30 см, цветни.

   5. Конкурсът е анонимен. Данните за името на автора и координати за връзка с него се поставят отделно в  малък плик, придружаващ конкурсните работи.    

   Отличените конкурсни работи ще бъдат наградени по раздели и възрастови групи.

   Наградите ще бъдат връчени в края на месец ноември при  провеждането на Петата регионална краеведска конференция ”Миналото на родния край – послание към бъдещето”, ще бъдат публикувани на уебсайта на библиотеката и в местния периодичен печат.


Конкурсните творби да се изпращат до 15.11.2008 г. на адрес:
За конкурсаЦърквите и манастирите в моя роден край
Регионална библиотека „Христо Ботев” отдел „Краезнание”

ул. „Петропавловска” № 43, Враца 3000

 

 

За повече информация: тел. 092/ 62 35 21

 e-mail: kraeznanievr@abv.bg