Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
29.04.2013
Сепариращата инсталация получи разрешение за ползване

            Сепариращата инсталация на Регионалното депо за твърди битови отпадъци на Враца получи разрешение за ползване. От днес се работи по техническото задание за обществена поръчка за избор на организация, която да управлява сепарирането на отпадъците на територията на депото. „Законът позволява дейността да бъде възложена директно, но искаме да се осигури конкуренция при избора на изпълнителя, за да сме убедени и спокойни, че ще постигнем резултатите, които нормативната база е разписала по отношение на рециклируемите отпадъци. Това е изключително важно относно отчисленията, които плащаме за сметка на депонираните отпадъци. При едно добро управление ще си осигурим възможност да спестим средства, които да доинвестираме в механизация и за сметосъбиране, и за поддръжка на депото. И заедно с това да осигурим едно устойчиво намаление на такса „битови отпадъци” за гражданите и за бизнеса” – поясни инж. Николай Иванов, кмет на Враца.

 

Даниела Хитова,

                                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #