начало » Новини
30.10.2008
ОБЩИНА ВРАЦА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ОБЩИНА ВРАЦА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

   Община Враца внесе проект “Заедно за по-добър живот” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности Социален асистент и Домашен помощник“ – фаза 2. В него се предвижда 12 социални асистенти и 13 домашни помощници да оказват помощ и подкрепа на 50 души с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Основната цел е да се подобри качеството на техния живот и да се намали риска от зависимост от институционални грижи. Проектът ще се осъществява в партньорство със Сдружение МОСТ” - Враца. Неговата стойност е 128 417 лева, като  безвъзмездната помощ е 119 917 лв. (93,38%; останалата сума се набира от потребителски такси).
   Проектът надгражда опита на Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” и проект ”Социални услуги в замяна на нови работни места”, реализирани с участието на община Враца. Той се явява един вид продължение на проект „Чрез социални услуги – за достоен живот”, който сега се изпълнява от Сдружение МОСТ в партньорство с общината по фаза 1 на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Настоящото проектно предложение цели да създаде устойчивост на услугите „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ и да увеличи броя на хората, които да имат достъп до тях.
   Проектът ще има трайно въздействие, тъй като ще допринесе хората да са уверени, че когато човек остарее или има нужда от социални услуги, дори и да остане сам, няма опасност да живее изолирано и да остане без социални контакти. Хората, ползващи услугите ще могат да получават подкрепа в семейна среда, която отговаря на потребностите им. Те ще се чувстват способни да взимат решения за собствения си начин на живот и ще имат увереността, че тяхното мнение е от значение. Трудоспособни хора с увреждания ще могат да избират дали да се развиват професионално. Създадените чрез проекта работни места и възможности за обучение ще развият професионалните умения на социалните асистенти и домашните помощници и ще ги мотивират да оказват необходимата за възрастните хора и за хората с увреждания подкрепа. Тези, които преди проекта са били без работа, ще преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни. Проектното предложение ще се отрази и на близките на хората, които получават социални услуги. Те ще се чувстват по-спокойни и няма да се откъсват от работа.