Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
29.04.2013
Община Враца ще получи подкрепа от МОСВ за проекти за селата Згориград и Бели извор

            Община Враца ще получи от МОСВ подкрепа за реализирането на проектите за управление на отпадъчните води на селата Згориград и Бели извор. Това е станало ясно по време на съвместна визита на общините Враца и Попово и екип на Министерството на околната среда и водите, воден от зам.-министър Малина Крумова в Лайпциг. Домакин на срещите е била инженеринговата фирма „Тилия умвелт”. Двете общини са докладвали за напредъка на проектите си за децентрализирано пречистване на водите в малки населени места. „Днес община Враца ще изпрати в Министерството на околната среда и водите писмо за заявяване на интерес за получаване на финансиране по линия на „Техническа помощ” за следващия програмен период за изготвяне на предпроектно проучване и технически проекти за двете села. Прогнозната стойност за изготвянето им за Згориград е 230 000 евро, а за Бели извор – 76 000 евро. След като бъдат подготвени, ще можем да кандидатстваме за финансиране - или по програмата за селските райони, където след 2014 г. селата от община Враца ще бъдат бенефициенти, или по стартиращата нова оперативна програма „Околна среда”. Община Попово ще получи същата подкрепа от МОСВ” – поясни инж. Николай Иванов.

            Фирмата „Тилия умвелт”, която извършва предварителните идейни проучвания и подготвя плана за управление на отпадъчните води за проектите на общините Враца и Попово, е направила окончателния анализ за финансирането им на база гъстота на застрояването. За Згориград  ще е необходимо изграждането на система за управление на отпадъчни води от т.нар. „смесен тип” – конвенционален и децентрализиран, което е съобразено с различните райони в селото. Прогнозната стойност на проекта е 6.5 милиона евро. За Бели извор анализът показва, че трябва да се изгради изцяло децентрализирана система за отвеждане и пречистване на отпадъчните води, което ще е на стойност 2 275 000 евро.

            По време на визитата в Германия кметовете на общините Враца и Попово, съвместно с зам.-министър Малина Крумова и екипа от инженери от МОСВ, са посетили демострационен център в Лайпциг. В него се намират всички познати в Германия технологии за децентрализирано пречистване на отпадъчни води. Технологиите са били представени на гостите от ръководителя на центъра Михаел Хиршвелт. След края на разговорите, гостите са имали възможност да видят как работят съоръженията.

            Своята подкрепа за българските проекти, по време на среща, е заявила и Констанце Крел – председател на комисията по кохезионна политика в европарламента. Председател Крел се е ангажирала да даде писмена подкрепа за проектите в МОСВ.

Българската делегация е посетила също кмеството в Лайпциг, където е била приета от  Габриеле Голдфус – директор на дирекция „Международно сътрудничество”. Гостите са получили покана след две години да се включат в тържествата по отбелязването на 1000-годишнината от създаването на Лайпциг. По време на визитата е проведена и среща с председателят на лайпциската българо-немска асоциация за партньорство.

Посещението в Германия е включвало и работна среща в Куерфурт. Делегацията е била приета от кмета на града Петер Кунерт, който е запознал гостите с успехите на кметството по отношение на децентрализираното пречистване на отпадъчни води и използването на биомаса за биогазстанция. С нея се извършва допълнително подаване на топлоенергия за една част от града, за около 5 000 човека, което намалява цената на топлофикационните услуги в Куерфурт. Този проект също е реализиран със съдействието на „Тилия умвелт”.

            Делегацията от България е посетила и голямото изложение „Технологии във В и К сектора” в Берлин.

 

Даниела Хитова,

                                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”