начало » Новини
23.05.2013
Внесоха проекта за лекоатлетическата писта

Проектно предложение „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на „Покрита лекоатлетическа писта към Спортен комплекс „Христо Ботев”- град Враца” е преминало успешно проверката за съответствие с обявените приоритети на Националната схема за зелени инвестиции от Национален Доверителен Еко Фонд.
На 23.05.2013 г. Община Враца внесе проект на стойност 845 566 лева, като собственият принос е 126 844 лева (15 %). Предвижда се продължителността на проекта да бъде 9 месеца.
Целта на проекта е да осигури понижаване нивото на енерегийно потребление на обекта и отделени емисии СО2, намаляване на разходите за отопление и електричество и постигане на комфорт.
След извършване на енерго спестяващите мерки, сградата на лекоатлетическата писта ще принадлежи към клас на енергопотребление В, по смисъла на Наредба № РД-16-1057 за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати, може да получи сертификат за енергийна ефективност категория „А”. Закритата лекоатлетическа писта се използва от Центъра за работа с деца, учениците от спортно училище „Св. Климент Охридски” и „трети учебен час” за ученици от други училища в града. Тя е място за провеждане на ученически, общински и регионални първенства по лека атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса, шах, бадмингтон, плуване и хандбал. Тук се провежда още лекоатлетическия трибой „Лъвски скок” за ученици III и IV клас. През зимният период през пистата преминават около 200 деца дневно, като основните тренировки са на възпитаниците на спортното училище. През летният период, тренировъчна дейност осъществяват около 80 деца дневно. В закритата писта се провеждат и общинските състезания „Млад огнеборец”. Като цяло, проекта има въздействия върху цялото население на града и индиректно региона - при организиране на общински, областни и регионални състезания.
Създадената благоприятна среда за спорт ще стимулира развитието на леката атлетика в града и ще позволи организирането и провеждането на национални и международни състезания.