начало » Новини
23.05.2013
Сайтът на водния цикъл бе представен като добра практика

Интернет страницата на интегрирания проект за водния цикъл на Враца, изготвена и поддържана от Консорциум „АИП - Агенция за информация и публичност“, беше представена като пример за добра практика на провелия се в Габрово форум, посветен на проектите, финансирани от ОП „Околна среда 2007-2013“.
Срещата „Популяризиране на добри практики в управлението на проекти по ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.” бе организирана от Управляващия орган на оперативната програма, а домакин на семинара беше община Габрово. Във форума участваха представители на общината-домакин, както и на общините Враца и Бургас, които са бенефициенти на едни от най-големите проекти финансирани с европейски средства по ОП „Околна среда 2007-2013“. Специални гости на срещата бяха заместник-министърът на околната среда и водите Малина Крумова, кметът на община Габрово Таня Христова, представители на различни общини, в които предстои реализацията на европейски проекти. Онлайн приветствие към участниците във форума отправи Роман Василев - министърът на електронното правителство. По време на срещата бяха представени добри практики, въведени от общините по една от основните и задължителни мерки при изпълнението на мащабни проекти - мерките за информация и публичност. Разработената интернет страница на интегрирания проект за водния цикъл на Враца представи Владимир Николов - ръководител екип в Агенция за информация и публичност. Той говори за подхода при създаването на страницата, за избора на дизайн и тясното сътрудничество с община Враца, както и за основната цел на интернет сайта да осигури пълна прозрачност и информация за всички дейности по проекта. Презентацията на АИП предизвика интерес от страна на участниците в срещата, особено качените на страницата новини и видеоматериали свързани с дейности по проекта. Интеренет страницата, както и останалите дейности по информация и публичност, свързани с проекта за водния цикъл на община Враца, получиха висока оценка от страна на МОСВ и останалите участници във форума.


Даниела Хитова,
                            гл. експерт „Връзки с обществеността”