Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
12.06.2013
МРР стартира за втори път информационна кампания

За втора поредна година Министерството на регионалното развитие стартира информационна кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 

Информационни дни по проекта в гр. Враца ще се проведат в периода 19-21 юни 2013 г. на следните локации:

-          19 юни – к-с Дъбника, в района на магазин LIDL, от 16.00 до 19.30 часа

-          20 юни – в района на Сувенирна палата, от 16.00 до 19.30 часа

-          21 юни - пл. „Суми“, в района на БИЛЛА, от 16.00 до 19.30 часа

 

В информационна кампания ще се проведат и срещи с управители на етажната собственост, на които ще се даде отговор на въпроси и казуси, свързани с участието на собствениците в проекта и всяка допълнителна информация, интересуваща лицата. Срещите ще се проведат както следва:

 

-          19 юни, зала на Кметство Дъбника, от 18.00 до 19.00 часа

-          20 юни, Концертна зала на община Враца, от 18.00 до 19.00 часа

 

 

Целта на информационните дни е повече граждани да се запознаят с предимствата и възможностите на проекта. Стремежът е администрацията да отиде при гражданите, да им представи проекта и да отговори на всичките им въпроси. Експертите на МРР ще бъдат на разположение през целия период на проекта, ще подпомагат и консултират желаещите на всеки етап от прилагането му.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е увеличен и собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда вече ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийното й обновяване. Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта. Промяната няма да се отрази на броя на планираните за обновяване сгради. Индикативните бюджети на всички одобрени до момента сгради ще бъдат актуализирани съгласно новото разпределение на финансирането – 75% безвъзмездна финансова помощ, 25% самоучастие на собствениците.

 

Информационните дни по проекта ще се проведат в периода 16.04. – 30.06.2013 г. в общо 36 града. Във всеки един от градове ще бъде разположен информационен кът, в рамките на който хората ще имат възможност да получат детайлна информация и да бъдат консултирани от експерти във връзка с кандидатстването по проекта.

 

Към 10 юни 2013 г. са подадени 234 заявления за интерес и подкрепа по проекта от общо 31 града, 127 от тях са одобрени и 16 са отхвърлени, поради недопустимост на сградите. Само в 5 града няма подадени заявления - Велинград, Ловеч, Силистра, Петрич, Търговище.

 

Най-много са подадените заявления в София – 64, следват Пловдив – 17, Бургас и Благоевград -15, Варна и Смолян – 13, Хасково – 10. Общо по райони заявленията са, както следва: Североизточен район - 27; Северозападен – 12, Северен централен – 20, Югозападен – 31, Югоизточен – 27, Южен централен – 53.

 

Допълнителна информация

 

Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. Бенефициент по проекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дирекция „Жилищна политика“.

В рамките на проекта ще бъдат организирани четири информационни кампании – една през 2012 г., две през 2013 г. и една през 2014 г.

 

За допълнителна информация:

Ева Пелова

МАГ Адвъртайзинг

тел: 0898 40 71 71

eva@mag.bg

 

#
# # # #