начало » Новини
28.06.2013
Проведе се първата междинна пресконференция за напредъка по Водния цикъл

Проведе се първата междинна пресконференция за напредъка по Водния цикъл

Днес във Враца се проведе първата междинна пресконференция във връзка с изпълнението на  „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца”. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Oбщата стойност на проекта е  136 373 288,07 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 123 523 616,01 лв., от които съфинансирането   от  Кохезионния фонд на ЕС е в размер на  98 818 893,59 лв., съфинансирането  от държавния бюджет  е 24 704 722,42 лв., а  от Община Враца (външен заем) е съответно 12 849 672,06 лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ влиза в сила от 15.01.2010 г. и е с продължителност 72 месеца. Oбщина Враца e бенефициент, а „В и К“ ООД гр. Враца – асоцииран партньор.
Конференцията бе организирана, за да се представи пред медиите и обществеността напредъкът по проекта за шестмесечния период от началото на строителните дейности.


Събитието бе открито от инж. Красимира Георгиева – заместник-кмет по европейско финансиране и обществени поръчки на община Враца.  Тя приветства гостите и направи кратка оценка за изпълнението на проекта до момента. „Нашият проект е най-големият, финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” в сектор „Води” и за това  този проект е голяма отговорност за нас. В изминалата една година  от официалното обявяване на началото на проекта е постигнато много” - заяви инж. Георгиева. „Изпълнението на проекта е свързано с доста проблеми. Ние, съвместно със Звеното за изпълнение на проекта и фирмите изпълнители на отделните етапи полагаме усилия за тяхното преодоляване” – допълни Красимира Георгиева.
Малина Крумова – ръководител на Управляващия орган по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” представи значимостта на проекта в национален мащаб и  съпостави  изпълнението му  с други аналогични проекти, финансирани от ОП „ОС”, като Габрово и Бургас. Тя изрази увереност, че благодарение на съвместните усилия на всички участници в проекта ще бъдат преодолени закъсненията в строителните графици и той ще бъде завършен в срок. „До 2015 г. се извършват разплащания по проектите финансирани от ОП „ОС” и аз съм уверена, че до тогава ще бъдат завършени всички етапи включително и довеждащия водопровод от яз. „Среченска бара” – заяви Малина Крумова.


Инж. Кирил Кочев – гл. инженер на „В и К” ООД – Враца изрази своето задоволство от изпълнението на проекта и увери, че дружеството ще продължи да оказва пълно съдействие за реализирането му.
Инж. Марияна Рашева – директор на Звеното за изпълнение на проекта - чрез мултимедийна презентация представи в детайли хода на изпълнение на реалното строителство и предизвикателствата, пред които то ежедневно се изправя и решава. Представителите на медиите и гостите на конференцията бяха запознати с амбициозността на проекта да реши проблемите на община Враца по отношение на „В и К” - услугата и мащабността му като обем за изпълнение в момент, когато строителството се разгръща. „В кв. „Кулата” се работи по 9 профила с диаметър ф 300 и колектор І. Работи се и по изграждане на нова канализация. Изпълнени са 930 м” – заяви Марияна Рашева. В жк „Дъбника” се работи на 7 участъка, като са изпълнени 2800 м канализационна мрежа и сградни отклонения, както и 52 бр. ревизионни шахти. Работи се и по реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Братя Миладинови”, ул. „Ген. Леонов”. До сега са изпълнени над 1 км водопроводи. Тези обекти са от Етап 1” – посочи директорът на ЗИП. По Етап 2 се работи в кв. „Бистрец”. Изпълняват се 8 профила с диаметър ф 300 и колектор ІІ. Изпълнени са  около 3300 м канализационна мрежа и 65 ревизионни шахти. Работи се усилено и на ПСОВ” – допълни Марияна Рашева.
С голям интерес бяха изслушани и представителите на строителите от Етап 1 и ПСОВ - Людмил Стоянов и Етап 2 - Николай Богданов, които дадоха конкретна информация за работния процес, за неговата организация и предстоящи действия. Те увериха, че правят всичко възможно, за да се ускори изграждането на обектите.
Владимир Николов – ключов експерт организиране на събития – ръководител екип към консорциум „АИП-Агенция за информация и публичност“ бе модератор на събитието.
Събитието уважиха и народните представители от ПП „ГЕРБ” – Тотю Младенов и Петя Аврамова, областният управител на област Враца Венцислав Василев, инж. Николай Йорданов - зам.-кмет по устройство на територията на община Враца, Иван Жеков - секретар на община Враца, кметските наместници от жк „Дъбника, кв. „Бистрец”, кв. „Кулата”, председателят на Общински съвет – Враца Малина Николова и общинските съветници членове на Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране.  На   събитието присъстваха и Жоао Перейра – Инженер на проекта, Тодорка Гергова – директор на РИОСВ - Враца, както и други експерти и представители на свързани с проекта институции, журналисти от местните и национални медии, ЗИП, избраните чрез обществени поръчки изпълнители. Специални гости бяха и представители на звената за изпълнение на проектите за Воден цикъл на градовете Габрово и Бургас, изпълняващи сходни водни проекти.
В дискусията, с която завърши пресконференцията, бяха разгледани въпроси, свързани с изпълнението на проекта.
След пресконференцията бяха посетени част от обектите на Водния цикъл за запознаване на място със строителните работи.

Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”