начало » Новини
01.07.2013
Медицински специалисти от Враца обменяха опит с колеги от Пловдив

От 26 до 28 юни в Пловдив се проведе изнесен обучителен семинар за медицински специалисти от здравните кабинети на училища и детски заведения в община Враца. Семинарът беше организиран от отдел „Здравеопазване”, Дирекция „Здравеопазване, социални и младежки дейности” на Община Враца, в сътрудничество с Дирекция „Общинска икономика и здравеопазване” на Община Пловдив. Семинарът бе официално открит от зам.-кметовете на Община Враца и Община Пловдив – Светозар Луканов и Георги Титюков.
Лекторите доц. Галина Чанева от Медицински университет – София, Цветанка Славейкова и Павлинка Добрилова – асистенти в Медицински университет – София, филиал Враца представиха презентации по темите: „Имунопрофилактика и имунизации в детска възраст” и „Актуални аспекти в препоръките за здравословно хранене при децата и учениците. Роля на медицинските специалисти”.
Медицинските специалисти от Враца посетиха здравни кабинети в учебни и детски заведения на Община Пловдив, обмениха опит със свои колеги по всички въпроси, касаещи здравето на децата и учениците.
С провеждането на семинара се постави началото и на работата по изработването и въвеждането на система за оценка на качеството на здравните грижи и трудовото представяне на медицинските специалисти, като гаранция за професионална и качествена грижа за децата и учениците в община Враца.
Опитът в провеждане на тази квалификационна форма в продължение на шест години показа ефективността на обучителния процес, повишаване на информираността на медицинските специалисти за дейността и добрите практики на колеги от други региони на страната и последваща мотивация за работа и въвеждане на новости от медицинската наука и практика за осъществяване на  здравното и медицинско обслужване на подрастващите.