начало » Новини
01.07.2013
Враца направи конференция в Брюксел

 Враца направи конференция в Брюксел

На 27 юни в Комитета на регионите в град Брюксел Община Враца проведе успешно конференция „Местното ръководство за устойчива енергия”.
Събитието се организира в рамките на Конференцията на политики на високо равнище по време на Европейската седмица на устойчиво енергийно развитие.
Основен организатор на тази съвместна проява е Община Враца с подкрепата на Търговско-промишлената палата - Враца и пет проекта - CONURBANT, LEAP, Covenant capaCITY, ERENET и CASCADE - финансирани от Интелигентна енергия Европа.
Конференция с такова голямо значение и измерение Община Враца организира за първи път. Организацията започна още през януари и събитието заедно с още 41 конференции бе класирано след проведен конкурс с подадени над 300 заявки за участие.
Целта на срещата бе да се увеличи броят на общините, подписали Конвента на кметовете и да им се помогне в разработването, изпълнението и мониторинга на техните планове за действие за устойчиво енергийно развитие, за да се отговори на предизвикателството на промяната на  климата.
Първата част на сесията бе посветена на поуките от разработване и изпълнение планове за действие за устойчиво енергийно развитие, включително примери и добри практики, фактори за успех и бариери. В допълнение се представи въздействието и ефективността на партньорския подход.
На втората част от събитието лектори от Изпълнителната агенция за конкурентноспособност и иновации от Брюксел представиха новите финансови възможности – програма Хоризонт 2020, Интелигентна енергия Европа, финансов инструмент ЕЛЕНА и други схеми, както и визията им за следващия програмен период.
Конференцията премина с над 50 участници и много голям интерес.