Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
15.07.2013
Няма нередности при изпълнението на водния цикъл на Враца

         Не отговарят на истината твърденията на журналистите Валя Кръстева и Емил Петров, че при изпълнението на Интегрирания проект за воден цикъл на Враца има нередности. Това е становището на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”. В писмо до кмета на Враца ръководителят на Управляващия орган Малина Крумова го информира, че след становище от бенефициента и извършена проверка сигналът не касае случай на нередност и няма нарушена разпоредба на правото на Общността и националното право, няма действие или бездействие от икономически оператор и не е налице неоправдан разход, отчетен в общия бюджет. Според Регламент 1083/2006 г. нередност е „всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет”. В тази връзка сигналите се закриват.

         Преди месец Валя Кръстева и Емил Петров като физически лица изпратиха до Управляващия орган на ОП „Околна среда” и други институции сигнали за нередности при изпълнението на Интегрирания проект за воден цикъл на Враца. Неоснователните сигнал бяха за съмнения относно използваните инертни материали за засипване на изкопите по водния цикъл, за „угрозата” през летните месеци Враца да остане без обществен транспорт и за това, че проектът се изпълнявал без целенасочена програма за действие.

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #