Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
15.07.2013
КЗК: „Решението на Община Враца за избор на фирмата за ремонт на пътищата е правилно”

         Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение жалбите на двете дружества „Пътища северозапад 2012” и „Мегаинвест-холд” срещу избора на изпълнител за ремонта на уличната и общинска пътна мрежа в община Враца. Решението бе публикувано днес на сайта на КЗК. Двете фирми участваха в процедурата по избор на изпълнител на основен и текуш ремонт на уличната и основен ремонт на общинската пътна мрежа,  като критерият за оценка на офертите бе предложена най-ниска цена. Офертите на ДЗЗД „Пътища северозапад 2012” и „Мегаинвест-холд” ЕООД бяха класирани на четвърто и пето място при общо шест участника. ДЗЗД „Пътища северозапад 2012” е сдружение, което включва „ПСТ холдинг” АД и „Пътища М” ЕООД – Монтана (досегашен изпълнител на уличните ремонти в региона). „Мегаинвест-холд” ЕООД е дружество от гр. Дупница. На 10 май общинската комисия с председател зам.-кмета инж. Николай Йорданов определи за изпълнител по двете обособени позиции фирмата „Пътремонт” ООД – Враца, предложила най-ниска цена.

В бюджета си за тази година Община Враца е заделила общо над 700 000 лева за ремонти на улиците в града и региона. За текущ ремонт на уличната мрежа са предвидени 501 995 лв., а за ремонт на общинската пътна мрежа - 219 416 лв.

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #