начало » Новини
25.07.2013
Работна среща по проекта за новия лъчелечебен център

Работна среща по проекта за новия лъчелечебен център

         Работна среща по реализирането на проекта за изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комлексния онкологичен център във Враца се проведе днес. В срещата взеха участиe зам.-кметът Светозар Луканов, представители на фирмите-доставчици на апаратурата за оборудване на центъра, на строителния контрол и надзор,  архитектите и инженерите по проекта, и строителите. Разисквани бяха задачите, които се изпълняват в момента. Всички страни представиха вижданията си за подобряване на организацията на работа, така че да бъде преодоляно забавянето, което се наложи, заради изграждането на нов трафопост, който да захрани лечебното заведение. Трафопостът бе изграден и пуснат в експлоатация преди месец.

         Проектът за изграждането на новия лъчелечебен център е на обща стояност  6 306 906.00 лв., като от тях съфинансирането от община Враца е за 254 799 лв.

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”