начало » Новини
26.07.2013
Заместник-кметът на Община Враца г-н Светозар Луканов проведе Обществен съвет по социални дейности, на който представи информация относно текущото изпълнение на проектите в Община Враца със социална насоченост и подадените за одобрение проектни предложени

Заместник-кметът на Община Враца г-н Светозар Луканов проведе Обществен съвет по социални дейности, на който представи информация относно текущото изпълнение на проектите в Община Враца със социална насоченост и подадените за одобрение проектни предложени

На заседанието беше обсъдено предложение от г-н Луканов за разкриване на нова социална услуга- създаване на кризисен център за настаняване на деца в риск, жертви на домашно насилие, трафик и др.

За резализацията на това предложение ще се търси възможност за партньорство с неправителствени организации. Бяха обсъдени възможностите за подходящо място за разкриване на такъв център, възрастовата група на децата и капацитетът му, както и насоките за работата на общинската администрация в тази посока.

Обсъдени бяха и възможности за създаване и функциониране на социални предприятия на територията на Община Враца в които хора в неравностоино положение ще имат възможността  чрез полагане на личен труд в сферата на занаятите и селското стопанство да получат интеграция в обществото и възможност да се издържат финансово по този начин.