начало » Новини
30.07.2013
ИНФОРМАЦИЯ За текущото касово изпълнение на бюджета на Община Враца за първото шестмесечие на 2013 година

           На основание чл.25, ал.2 от Закона за общинските бюджети и чл. 49 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

 

Кметът на Община Враца представя

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 За текущото касово изпълнение на бюджета на Община Враца за първото шестмесечие на 2013 година 

 

           Гражданите на Община Враца могат да се запознаят с Отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на Интернет страницата на Общината.