начало » Новини
05.08.2013
„ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ЯЗ.”СРЕЧЕНСКА БАРА” ДО ГР.ВРАЦА”.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

Община ВРАЦА със съдействието на общини:  Берковица - област Монтана, Вършец област Монтана и Криводол – област Враца

 

 

 

      О  Б  Я  В  Я  В  А  Т,  в съответствие с чл. 128 (1) и (2), че е изработен и предоставен  на разположение в  цитираните общински администрации и в интернет страниците им „ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ЯЗ.”СРЕЧЕНСКА БАРА” ДО ГР.ВРАЦА”.

      С решение № 471/11.06. 2012 година на Министерски съвет е обявен за „Обект с национално значение” и съгласно чл.156(а) от ЗУТ  всички органи и лица извършват административно обслужване или съгласуване по този закон в срокове, с една втора по-кратки от предвидените.

       Предвид на горното, чл.128(5) и във връзка с чл.156(а) от ЗУТ  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до съответната общинската администрация.