начало » Новини
06.08.2013
Кръгла маса, посветена на подготовката на Общински план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 година в Приоритет „Култура и

Кръгла маса, посветена на  подготовката на Общински план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 година в Приоритет „Култура  и

На срещата присъстваха 25 дейци на културата и изкуството, общественици и журналисти.

Представена беше презентация с основните стратегически цели, приоритети и специфични цели за развитието на културата и културния туризъм. Участниците в кръглата маса споделиха своите проблеми, виждания и идеи за развитие на културата.

 Присъстващите се обединиха около тезата, че Община Враца трябва да се превърне в атрактивен културен и туристически център чрез създаване на реални предпоставки за трайно и икономически успешно развитие на туризма, запазване  и развитие  на  културните традиции и културно-историческото наследство, събития и творчески процеси. Да се работи за създаване на иновативни културни и туристически събития и продукти за популяризиране културно-историческото наследство на региона, както и в посока  на развитие и утвърждаване на община Враца като конкурентна и привлекателна дестинация, предлагаща качествен и търсен туристически продукт.