Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
26.08.2013
Работи се усилено по водния цикъл

   Повечето участъци по трасето на тролейбусния транспорт в жк „Дъбника”, по които се изпълнява проектът за водния цикъл на Враца, вече са завършени, като единствено остава да се положи асфалт. Това съобщи днес кметът инж. Николай Иванов. Изпълнява се канализация по ул. „Изгрев” и водопровод по бул. „България”. Три екипа работят на бул. „Демокрация”, където поставят канализация и водопровод. Водопровод и канализация се изпълняват и на бул. „2 юни”. Прави се водопровод и по ул. „Екзарх Йосиф”. Пресичане на канализационен участък се изпълнява на улиците „Ген. Леонов” и „Екзарх Йосиф”. Извън участъците по линията на тролейбусния транспорт се изпълняват хидравлични изпитания  в кварталите Кулата и Бистрец. Работи се по поставянето на канализация в жк „Дъбника” и на водопровод в жк „Медковец”. В момента по проекта работят общо 18 екипа. Изпълнени са около 8000 м водопроводна мрежа и около 7000 м канализация. Реконструкцията на градската ВиК-мрежа се изпълнява при съпътстващи проблеми с неизяснени подземни комуникации, проектни грешки и пропуски – уточняват от Звеното за изпълнение на проекта. Предстои асфалтирането на участъците, на които са проведени хидравличните изпитания и е минал технологичният срок от 2 месеца за допълнително слягане.

Започна строителството на основните сгради на пречиствателната станция за отпадъчни води - биобасейн, радиален утаител, сграда решетки, аеробен стабилизатор и комбинирана сграда.Изграждат се фундаментите на сградите, като само във фундамента на биобасейна ще бъдат вложени 900 м3 бетон и 85 тона стомана. Осигуряването на непрекъснатост на процеса става като доставката на бетон е от няколко места.

Днес в 17 ч. ще бъдат отворени офертите на участниците в процедурата за избор на строител на обекта „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от яз.Среченска бара до гр. Враца”. За над 33-километровото трасе има изготвен подробен устройствен план, който в момента се съгласува, според изискванията на българското законодателство.

 

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”