начало » Новини
28.08.2013
Събират идеи за развитие на спорта

         Предложения в областта на спорта, които да влязат в новия Общински план за развитие 2014 – 2020 г., разглежда работна група. Групата, която включва експерти от общинска администрация и общински съвет, представители на РИ на МОН и на Министерството на младежта и спорта, и на спортните клубове в града, проведе вече две заседания. Протоколите от тях, които включват направените предложения, са изпратени на спортните клубове и са качени на официалния сайт на Общината – www.vratza.bg . Сред идеите са изграждането на нова многофункционална сграда в спортния комплекс „Христо Ботев”, подобряване на съществуващите спортни съоръжения, създаване на база за спортни клубове в жк „Дъбника”, подобряване на игрищата, които се намират в междублокови простраства в кварталите на града и изграждане на нови, монтирането на светлинно табло, осветление и нови седалки на стадион „Христо Ботев”, поставяне на рампи на спортните съоръжения, които да ги направят достъпни и за хора с двигателни увреждания. Обмисля се също създаването на Консултативен съвет по спорта.

Работната група ще продължи да приема предложения, както от спортните клубове, така и от граждани. Идеите могат да бъдат изпращани в Центъра за административно обслужване в общинската администрация, като е посочено, че се отнасят до Общинския план за развитие 2014 – 2020 г., за сектор „спорт”.

 

 

Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”