начало » Новини
23.09.2013
И материалите за изкопите в квартал „Кулата” са чисти

         Материалите, които се използват за засипването на изкопите на канализацията по проекта за водния цикъл, които се използват в квартал „Кулата”, отговарят на всички изисквания. В тях няма естествени и техногенни радионуклиди – сочат резултатите от лабораторните изследвания, направени в РИОСВ – Враца.  В пробите няма също съдържание на вредни метали и металоиди. Пробите бяха взети след възникнали съмнения в жителите на квартала относно качеството на ползваните материали за засипка.

 

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”