начало » Новини
01.10.2013
Екоминистърът подкрепи врачански проект

Врачански проект е получил подкрепа от министъра на околната среда и водите Искра Михайлова. Това е станало по време на работна среща в София между министъра и кмета на Враца инж. Николай Иванов. Подкрепата е за проекта за изграждането на системи за отвеждане и пречистване за отпадни води за селата Згориград и Бели извор. Подобен проект се разработва и в община Попово. Инициативата е съвместна с „Тилия умвелт”  - Германия. Целта е в малките населени места да се изградят т.нар.  „децентрализирани системи”. „Получихме уверение от министър Михайлова, че в новата Оперативна програма „Околна среда” ще има специален компонент за иновативни технологии в областта на отвеждането и пречистването на отпадни води. Настояхме общините Враца и Попово да бъдат избрани като пилотни, където да се реализират тези проекти, за да може новата технология да бъде включена и в насоките за кандидатстване пред следващата оперативна програма или по програмата за развитие на селските райони” – каза инж. Николай Иванов. Министърът е предложил двете общини да кандидатстват веднага в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).  До края на месеца Враца и Попово ще изготвят необходимите документи за инженеринг за отвеждане и пречистване на отпадните води за по едно населено място. „Имаме подкрепата на министъра, че при заседание на Управителния съвет на  ПУДООС документите ще бъдат разгледани и обсъдени и може да получим финансиране. Идеята е чрез двата проекта да се докаже ефективността им и по-ниска себестойност за изграждане и те да бъдат модел за кандидатстване и прилагане на иновативната технология в оперативната програма през следващия програмен период” – обобщи кметът на Враца.

 

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”