начало » Новини
07.10.2013
Подготвя се бюджетът за 2014 г.

В Община Враца се подготвят контретните параметри и показатели в проекта на бюджет за 2014 г., годишните разчети за сметките на средствата от ЕС  и средносрочни бюджетни прогнози до 2016 г. През септември в Общинския съвет бяха приети актуализираните бюджетни прогнози за 2014, 2015  и 2016 г., които Общината внесе в Министерството на финансите. На   участниците в бюджетния процес е предоставена информация по бюджетния календар и са раздадени образци на бюджетни карти. Подготвените от тях данни ще се събират в отдел „Бюджет и финанси” до 21 октомври. На тази база ще се разработят проектобюджет`2014 и  индикативен годишен разчет за сметките на средствата от ЕС, ще бъде направен анализ и прогноза за състоянието на общинския дълг,  както и финансов анализ на общинските дружества. Предстои да се направи също анализ на собствените приходи, на изпълнението на инвестиционната програма, анализ на разходите и ангажиментите за поемане на разходи.
„До 21 ноември  планираме  да разработим проектобюджета за 2014 г.в частта „местни дейности”. Съгласно Закона за публичните финанси, до 30 ноември трябва да бъдат проведени публичните обсъждания по него.  Тази година ще се опитаме такива обсъждания да бъдат проведени на повече места с цел стимулиране на гражданското участие при формирането на общинската политика по обхвата и качеството на предоставяните публични местни услуги” – поясни кметът на Враца инж. Николай Иванов.
Процедурите, които предстои след това да бъдат изпълнени, се намират в официалния сайт на община Враца, в категория „Бюджет”.