начало » Новини
11.10.2013
Община Враца прие партньори по европейски проект

Община Враца прие партньори по европейски проект

            Кметът инж. Николай Иванов днес се срещна с гости от Италия, Португалия и Испания, с които Община Враца е партньор по проекта „Активен демократичен диалог за успешнo европейскo обществo“. От българска страна присъстваха и представители на Асоциацията за развитие на алтернативен туризъм – Коритен, Мездра, които също участват в проекта. Сред гостите бяха Хавиер Васкес - кмет на община Куртис, Испания и Жоао Пинто - кмет на община Пайао, Португалия. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма „Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център за европейски младежки програми и  инициативи” и е на стойност 27 692 евро.

 

Проектът ще стимулира гражданската активност на младите хора в малките населени места, ще се бори с преодоляване на социалната пасивност и ще създава дейности, осмислящи свободното време. Основните задачи, свързани с тази цел са насърчаване диалога между местната власт и младежките организации, развитие на различните форми за участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно, регионално и европейско ниво. Той обединява 32-ма участници от четири общини и четири неправителствени организации на четирите държави. Продължителността му е пет месеца – до края на януари 2014 г. На финала на проекта ще се проведе седмица на активната дейност, чийто домакин отново ще бъде Враца. В седемте дни през декември младите хора от държавите-партньори ще представят своите предложения към местната власт, към централната и към властите в ЕС.

 

 

„Този проект е много добър, защото ще активира младите хора и ще ги подготви за гражданския и политически диалог. Ще създаде у тях интерес към политиката. Чрез проекта младежите ще получат повече разбиране за пряката демокрация и приложението й, ще се стимулира тяхната активност. Ще се създаде възможност за едно освежаване на политическата класа, което в нашата страна усещаме като необходимо” – коментира инж. Николай Иванов.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”