Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
25.10.2013
В селата подготвят договорите за снегопочистване

         Всички села от община Враца са направили заявките си за необходимите количества пясък за зимното поддържане на вътрешните улици в малките населени места. Това стана ясно на ежемесечната им среща, която днес бе водена от зам.-кмета инж. Николай Йорданов. До края на другата седмица в Община Враца ще трябва да бъдат предоставени и подписаните договори между кметовете на селата и фирмите, които ще извършват снегопочистването по места. Същият е и срокът, в който в администрацията ще трябва да пристигнат данните за наличните в селата съдове за битови отпадъци. Община Враца планира през следващата година да раздаде допълнителни контейнери за смет, за да се разшири системата за сметосъбиране. Специално внимание бе обърнато на това в контейнерите за смет да спре изхвърлянето на зелени отпадъци от градините и оборски тор. Растенията и торът правят невъзможно рециклирането на събраните битови отпадъци. По време на дискусията бе поставен отново въпросът за недопускането на образуването на нерегламентирани сметища във и извън населените места. От следващата година Община Враца ще предлага нова услуга – наемането от физически лица на специални контейнери за строителни отпадъци, които след това ще бъдат изхвърляни на регламентираните за целта места.

         Кметовете от селата благодариха на общинското ръководство за предоставените допълнителни количества бетон и за доброто му качество. Над 460 кубика бетон бяха раздадени на селата през изминалата седмица. С тях кметовете ще довършат започнатите ремонти на улици, тротоари и обществени пространства.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”