Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
04.11.2013
„Да накараме миграцията да работи за развитие” (MMWD) 4то заседание на управителния и научния комитет Букурещ, 6-7 ноември 2013

                Екипът по проект „Да накараме миграцията да работи за развитие” (MMWD), ръководен от Иван Жеков – Секретар на Община Враца, ще участва в 4-то заседание на управителния и научния комитет на стратегическия за Югоизточна Европа проект MMWD - „Да накараме миграцията да работи за развитие”, което ще се проведе на 6 и 7 ноември 2013 г. в Букурещ. Домакин на срещите ще бъде Министерството на регионалното развитие и държавната администрация на Румъния. Партньорите по проекта и външни експерти ще представят и обсъдят резултатите от направените демографски прогнози. Те се характеризират с усилието да се разкрият демографските тенденции до 2020 год., отчитайки до голяма степен въздействието на вътрешната и международната имиграция. В Букурещ  екипите по проекта ще се включат в открита дискусия по въпросите на промените на населението и развитието, с участието на Ан Гужон (Anne Gujon) - водещ експерт по анализ на човешкия капитал и демографските промени във Виенския институт по демография, Витгенщайн център за демография  и Световния Човешки Kапитал. На работните срещи ще се обсъдят и демографските прогнози, които ще са основа за изготвяне на сценарии за разработване на политики. Партньорите по проекта ще се разделят на подгрупи, избрани въз основа на развитието и индикаторите, свързани с миграцията на техните съответни територии. Те ще участват в структурирано обсъждане между  участниците в проекта и експерти от сходни териториални области за най-важните предизвикателства към човешкия капитал, заетостта и благосъстоянието,  което може да послужи за отправна точка при  определянето на интегрирани визии за развитие на техните територии. С цел да се представи настоящия институционален опит на транснационалния диалог и сътрудничество, Италианското министерство на труда и Министерството на външните работи и европейската интеграция на Република Молдова ще направят преглед на споразуменията и мястото на  платформата по проекта в процеса на интеграция в ЕС.

                Работните срещи в Букурещ ще бъдат важна стъпка за изпълнение на проект MMWD. На тях ще се  обсъди работата, извършена от партньорите по идентификация на заинтересованите институции и съдържанието на дневния ред на Югоизточната платформа за транснационален политически диалог и сътрудничество. Платформата MMWD ще се свърже с текущия процес на капитализация на Програмата за транснационално сътрудничество за Югоизточна Европа, по-специално с мрежата на Тематичните полюси на демографските промени и заетостта, в която MMWD членува. Двата проекта от 4-та Покана на Програмата за Югоизточна Европа - MMWD и стратегическия проект SEEMIG, координатор на тематичните полюси, ще илюстрират сегашната структура на мрежата на Югоизточна Европа за демографските промени и заетостта.

 

За повече информация, моля, вижте програмата на събитието.

05.11.2013 г.

 

#
# # # #