начало » Новини
20.11.2013
Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2014 г.

ПОКАНА

 

На основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.29 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на Общинския бюджет,

 

Кметът на Община Враца организира

 

 

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2014 година

 

 

 

 

Обсъждането ще се проведе на 27.11.2013 година /сряда/ от 17.30 часа в Градската концертна зала на Община Враца.

 

Каним гражданите на общината, кметове на кметства, кметски наместници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.