начало » Новини
21.11.2013
Проектират обновяването на емблематични места във Враца

Проектират обновяването на емблематични места във Враца

            Проекти за обновяването на централната пешеходна зона, на градския транспорт, парка „Руски” и сградите на театъра, музея и Младежкия дом, както и на три училища, три ЦДГ и седем ОДЗ във Враца ще бъдат изготвени по техническата помощ на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.. Това съобщи зам.-кметът инж. Красимира Георгиева на първата пресконференция по проекта „Община Враца – с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период”. „Проектът е дългоочакван и много важен, защото с него ще осигурим готовност за следващия програмен период. Обектите, които влизат в него бяха обсъждани дълго, а в дебатите се включиха представители на различните сфери на обществения живот” – каза при представянето инж. Красимира Георгиева. Стойността на проекта е 550 000 лв. и ще се реализира 18 месеца.

            Предстои да бъде направено прединвестиционно проучване за цялата система на градския транспорт с вариантни решения за разширяване на тролейбусната мрежа в града, рехабилитация на съществуващата контактна мрежа и оптимизиране на градския транспорт. Ще се изработи проект за интегриран градски транспорт на гр. Враца. Ще се проведе конкурс за проект за обновяване на централната градска част, като в избора на най-добрата идея ще могат да участиват и граждани на Враца. Ще бъде подготвен и работен проект за реконструкция на обществен парк “Руски”. Екипът ще направи 17 технически паспорта и енергийни обследвания на съществуващи сгради и работни проекти по реда на чл.169 от ЗУТ за тях.

            Проектът „Община Враца – с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”