начало » Новини
11.12.2013
Важно съобщение

            Община Враца напомня  на  всички заинтересовани, че  титулярите на жилищноспестовни влогове, включени в окончателният списък и определени за правоимащи могат да ги прехвърлят на роднини по права линия, а по съребрена – до трета степен. Както и че крайният срок за подаване на документи за изплащане на левова компенсация по реда на ЗУПГМЖСВ /Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове/ e удължен до 30.11.2016 год.

 

 

Допълнителна информация

Отдел„Общинска собственост” при Община Враца-стая №41