Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
24.11.2008
В петък от 16.30 часа в сградата на кметството в село Мраморен, община Враца се проведе "Ден на Кмета".

В петък от 16.30 часа в сградата на кметството в село Мраморен, община Враца се проведе "Ден на Кмета".

   Присъстваха кметовете и кметските наместници на селата, кмета на община Враца инж. Тотю Младенов, зам. кмета по образование Силвия Драйчева, зам. кмета по здравеопазване д-р Слави Георгиев, секретаря на община Враца Пламен Кръстев, Васил Василев, ръководител звено „Временна заетост”., Пламен Панталеев главен инспектор Гражданска защита. На деня на кмета се разгледаха текущи въпроси, по проблемите на селата - отопление, осветление, пожарна безопасност през зимния сезон, почистване на пътищата, изпълнение на програмата „От национални помощи към заетост”. Всички кметове на кметства получиха заявления, адресирани до министъра на извънредните ситуации. С тях те ще впишат в регистъра доброволните формирования, организирани по села. Доброволците ще се включват в спасителни и аварийно-възстановителни работи при необходимост. Всеки доброволец ще получава по 200 на сто от минималната работна заплата, което към този момент означава 2,60 лв. на час извършена дейност. Доброволецът трябва да се яви до 30 минути, от обаждането на указаното място.
   На срещата беше обсъдено и подготовката за зимния сезон По- голяма част от кметовете на кметства увериха, че са подсигурени с необходимата техника за почистване. Те представиха своята готовност за зимния период. От почти всички населени места е подадена информация за лицата, които ще почистват съответните села. До края на следващата седмица ще приключи и сключването на договорите с тези лица. Отговорници за изпълнението на дейността по снегопочистването ще бъдат самите кметове и кметски наместници. Те ще определят реда по който ще се почистват отделните улици от селата, те ще подписват протоколите за свършената работа и направените разходи. Освен това кмета на община инж. Тотю Младенов задължи кметовете и кметските наместници да проверят и техническата изправност на техниката, която ще почиства.
   От доклада на Васил Василев, ръководител звено Времена заетост стана ясно, че по Националната програма от „Социални помощи към заетост” по селата са осигурени над 90 хиляди лева за ремонт на улици, обаластряване, тротоарни площи, отводняване, санитарни възли, частични ремонти на сгради. Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов апелира кметовете да обърнат внимание на приемно – предавателните протоколи и да се подписват само за извършена дейност. Ако има разминавания наказания ще има и за двете страни, категоричен е инж. Тотю Младенов.
Н. Божилова

#
# # # #