Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
19.12.2013
ВАС: Обществената поръчка за сепариращата инсталация е законосъобразна

            Обществената поръчка на Община Враца за предоставяне на услуги по предварителната обработка на смесени битови отпадъци е законосъобразна. Това реши Върховният административен съд. С този акт се обезсилва решението на Комисията за защита на конкуренцията и се оставя без разглеждане жалбата на „Екопак България” АД. Община Враца ще може да продължи процедурата и да избере фирма, която да поеме дейността по сортиране на смесените битови отпадъци от регионалното депо за неопасни отпадъци. „На практика това означава, че още в януари сепариращата инсталация ще може да започне работа” – коментира кметът инж. Николай Иванов. Обжалването на процедурата от „Екопак България” АД доведе до забавянето на пускането в експлоатация на сепариращата инсталация.

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”