начало » Новини
19.12.2013
Общината налага строги санкции за некачествено възстановяване на пътищата и тротоарите

Строги санкции ще бъдат наложени за некачествено възстановяване на пътните настилки във Враца при изпълнението на интегрирания проект за водния цикъл. Проблемните участъци са установени при направена проверка от комисия от Община Враца, свикана по разпореждане на кмета инж. Николай Иванов. Установено е некачествен ремонт на нарушени пътни настилки и тротоари на общо 12 участъка на различни места в Враца, включително в кварталите Бистрец и Кулата.  С недобре свършената работа изпълнителите нарушават разпоредбите на Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходци в Община Враца. На нарушителите ще бъдат съставени актове по Закона за административните нарушения и наказания. Предвидените санкции са в размер до 5 000 лв. за физически лица и до 50 000 лева за юридически лица и ЕТ. Освен глобите, изпълнителите ще трябва да отремонтират некачествено възстановените участъци за своя сметка.

 

 

Даниела Хитова,

 

гл. експерт „Връзки с обществеността”