Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
07.01.2014
Общината подписа договор за по-качественото почистване на Враца

         Нов договор за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци бе подписан между Община Враца и „БКС – Враца” ЕООД. Различното в него са новите графици на работа, според които сметоизвозването от контейнерите за общо ползване ще става ежедневно във всички райони на града. Досега почистването бе шест дни в седмицата. Одобрени са маршрутно-часови графици, в които детайлно е направено разпределение за събирането и транспортирането на отпадъците от различните квартали. Сформиран е и нов екип от „БКС – Враца”, който ще е ангажиран основно с почистването на площадките около контейнерите за отпадъци. „С подписването на този договор искаме да променим качеството на почистването на града. За нас е важно да предоставяме на гражданите една по-добра услуга, при запазване на данъците на досегашното ниво. Ангажирамe се да следим стриктно за това комуналното дружество да спазва всички клаузи на договора” – коментира кметът инж. Николай Иванов.

Новият договор предвижда също в срок до 2 месеца да бъдат ремонтирани всички повредени контейнери в общината, а при появата на нови нередности те да бъдат остранявани до три дни. За забелязани повредени или препълнени контейнери за смет гражданите могат да подават сигнали в Община Враца на тел.: 092/62-25-86 или на 092/64-54-31 в „БКС – Враца” ЕООД.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”