Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.01.2014
Три са основните приоритети за община Враца през 2014 г.

         Основните приоритети в работата на кметския екип и общинска администрация бяха обявени днес от кмета инж. Николай Иванов на първата за годината пресконференция. Първият приоритет е успешното приключване на всички проекти с европейско финансиране, реалното им въвеждане в експлоатация и успешен старт на проектите, финансирани от новия бюджет на ЕС. Сред тях са одобреният проект на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, и проектите, финансирани от бъдещия специален инструмент за Северозападния район за планиране. „На второ място, 2014 г. ще бъде година на реално улично строителство във Враца. Предстои реконструкция, което включва и преасфалтиране на всички основни участъци от уличната мрежа на града, особено на тази част, която вече е готова по проекта за водния цикъл. Финансирането очакваме да стане чрез фонда за устойчиво развитие на регионите” – поясни инж. Николай Иванов. Третият основен приоритет е запазването на финансовата стабилност на общината и недопускането на тежки финансови дефицити в бюджета.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”