Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
12.02.2014
Удължава се срокът за изплащането на помощите за родените през 2013 г.

За всички деца от Община Враца, които са родени през 2013 г., еднократната финансова помощ ще се изплаща до края на 2014 г. Крайният срок за помощта, отпускана от бюджета на Община Враца, бе 31 януари. Удължаването става с цел всички граждани, които имат право на това подпомагане, включително живеещите временно в чужбина, да могат да го получат. Изплащането на еднократната помощ за новородено дете става при няколко условия. Детето трябва да е български гражданин, да е с постоянен адрес на територията на община Враца и поне един от родителите му да има българско гражданство и постоянен адрес в общината най-малко 12 месеца преди раждането. Заявления за получаването на помощта могат да се подават в Център за административно обслужване на Община Враца, на гише „Гражданско състояние“, всеки работен ден от 08.00 ч. до 18.00 ч.. Подробна информация има и на официалния сайт на Община Враца www.vratza.bg, раздел „Гражданско състояние”. Размерът на еднократната помощ за новородено е 100 лева. През 2013 г. Община Враца е изплатила 52 100 лв. за този вид социално подпомагане.

 

Изготвил:

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”