Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.02.2014
Местните данъци и такса „битови отпадъци” се плащат след 1 март

         Община Враца тази година ще изпрати 64 265 съобщения с размера на местните данъци и такси, които врачани дължат за 2014 г. От тях над 62 000 ще бъдат получени от граждани, а над 2 000 – от фирми. Данъчната кампания стартира на 1 март като ставките се запазват същите като през 2013 г. Няма  промяна и в сроковете за внасяне на местните данъци и таксата за битови отпадъци.  От 1 март до 30 юни се прави първата вноска, а до 30 октомври  – втора вноска. Отстъпка от 5 % ще могат да ползват всички, които са предплатили целия размер на дължимите данъци и такси до 30 април. Патентният данък  се внася на четири равни  вноски – 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 октомври. След изтичането на всеки от сроковете върху не внесеното задължение се начислява лихва.

  

 

 

 

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #