Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
24.02.2014
Модерна лаборатория ще следи за изпълнението на канализацията по водния цикъл

Модерна лаборатория ще следи за изпълнението на канализацията по водния цикъл

Специализирана лаборатория за обследване на канализационните системи на Враца бе представена днес. Лабораторията е закупена след разговори между Община Враца и „В и К” - Враца. Апаратурата е най-модерната в страната и е собственост на водоснабдителното дружество. Стойността й е 145 000 евро, които се очаква да се изплатят в следващите две години само от приемането на новите канализационни мрежи, които се изграждат в региона. Лабораторията разполага с робот с телевизионна камера, който се спуска в канализацията и в реално време показва нейното състояние. Роботът се направлява автоматично от оператор и дава възможност за цялостно оглеждане на канализацията, при което се установява дали са спазени проектните наклони, добре ли са изградени връзките в тръбопровода, има ли пукнатини и деформации. Дължината на кабела, с който е свързан роботът, е над 300 метра. Експерти от „В и К” демонстрираха новата техника. „Лабораторията ще бъде от полза не само при изграждането на новата канализационна мрежа, но и по време на експлоатацията” – уточни Ангел Престойски, управител на „В и К” – Враца.

„От днес, със съгласието на инженера по проекта за водния цикъл на Враца, при приемането на завършените участъци ще се използва новата лаборатория. С нея ще се доказва качеството на изпълнението на проекта и вложените материали, за да сме спокойни, че всеки лев се влага наистина ефективно, законосъобразно и целесъобразно. Поехме ангажимент през тази година да засилим контрола по качеството на изпълнение на проекта за водния цикъл на Враца и го изпълняваме. „В и К” е един от най-важните ни партньори по проекта и благодаря на г-н Престойски, че пое ангажимента и бе закупена специализираната лаборатория. С нея контролът на това, което се прави под земята, след завършването на участъците и по отношение на приемането им, ще бъде тотален” – коментира кметът инж. Николай Иванов

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #