Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
27.02.2014
Проект подобрява административното обслужване в Община Враца

Проект подобрява административното обслужване в Община Враца

         Дейностите, които са извършени по проекта „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на община Враца” бяха представени днес на пресконференция. Проектът е на стойност 89 450 лв., финансиран е по ОП „Административен капацитет” и стартира през май 2013 г. „Човешкият фактор има ключова роля в работата на местната власт. Наличието на отговорна и компетентна администрация, притежаваща знания, умения и практически опит, е най-важното условие за подобряване на работата на административните структури. Настоящият проект е следващата логична стъпка към обучение на общинските служители и подобряване на административното обслужване, както и естествено допълнение на резултатите, постигнати по един друг наш проект - „Община Враца – Ефективна, Функционална, Ефикасна Администрация (ЕФЕА)” – подчерта в началото кметът инж. Николай Иванов.

Дейностите по проекта представи ръководителят му инж. Татяна Йолчева – началник на отдел „Център за административно обслужване и Информационни технологии” в Община Враца. Обща цел е подобряване на административното обслужване в общинската администрация чрез провеждане на обучения на служителите,  на кметовете и на служителите в кметствата на общината. Инж. Йолчева акцентира върху извършваните пет основни дейности до момента. Приключило е обучението на 30 души за работа с електронно подписани документи, състояло се в Института по публична администрация. Провело се е обучение по английски език  за 30 служители. Осемдесет са били участниците в обучението за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация, сред които преобладаващо са били кметове на кметства и секретари на кметства от общината. Завършило е също обучението за подобряване на ключовите компетентности с акцент към „Екипна ефективност и организационна култура”, „Лидерски умения и ефективни управленски стилове”  и „Справяне с конфликти и управление на времето и стреса” за 120 души. Проведени са и предстоят още дейности по информация и публичност.

 

Ръководителят на проекта отчете, че част от постигнатите вече задачи са и сред поставените цели, а именно повишена на квалификацията и кадровия потенциал на служителите, подобрени компетентности, знания, умения и административен капацитет. Вижда се и приносът на проекта към подобряване обслужването на гражданите и бизнеса и повишаване качеството на цялостната дейност на администрацията.

На днешната пресконференция присъстваха също зам.-областният управител Иван Даков, Иван Жеков – секретар на Община Враца, Евелина Васкова – председател на УС на Дома на науката и техниката, Лилия Митева – съдебен администратор в Районен съд,  Станислава Трифонова от Търговско-промишлената палата в града.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейския социален фонд.

   

Изготвил:

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”