Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
04.03.2014
БАН ще има свой регионален център във Враца

БАН ще има свой регионален център във Враца

Кметът на Община Враца инж.Николай Иванов и областният управител инж. Венцислав Василев  днес подписаха Меморандум за сътрудничество с Българска академия на науките, представлявана от акад. Стефан Воденичаров - председател на БАН. С меморандума се учредява 13-ят в страната Регионален академичен център на академията - във Враца.

Инициативата е на Търговско-промишлената палата във Враца и цели Регионалният  академичен център да се утвърди като средище, генериращо възможности за прилагане на интердисциплинарен подход в научните изследвания, образованието и най-вече ефикасното прилагане на резултати, обслужващи бизнеса, общинските и национални организации. Академик Воденичаров заяви, че целта на академичните центрове е разработването на национални цели за развитието на България за 20 - 30 години напред. Националните цели са свързани с развитието на духовността, възстановяването на стопанския живот и на селското стопанство,  превръщането на туризма в индустрия и развитие на индустриално производство с високи технологии

            От своя страна инж. Николай Иванов изрази  увереност, че  сътрудничеството  има прекрасна перспектива. „Враца е градът със съхранена духовност, с жажда за подем в науката, образованието, културата, а това е една чудесна, дълбоко хуманна кауза. За нас е ясно, че този подем може да бъде още по-успешен и полезен, когато е съчетан с потребностите на хората, на бизнеса и в тази посока ще търсим взаимния успех. За нас е гордост да имаме  партньорското рамо на една утвърдена, достолепна институция - Българската академия на науките и нейните институти! Ще работим така, че община Враца да бъде достойният партньор, образно казано, една истинска творческа лаборатория за открития, научни изследвания, разработване на проекти и тяхното практическо приложение!  За доброто на Враца, на врачанския край и на нашите съграждани!”- каза в заключение инж.Николай Иванов.

На събитието присъства също чл.кор.проф.д.с.н. Димитър Димитров - главен координатор на Националната академична мрежа, представители на общините от област Враца и на браншовите организации.

  

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”