начало » Новини
16.04.2014
Община Враца събра с половин милион лева повече

До 10 април Община Враца е събрала 2 692 000 лева от местни данъци и такса „битови отпадъци” от граждани и фирми. Сумата е с близо 500 000 лева повече, сравнено със същия период на миналата година. Увеличението е при събраните данъци от недвижими имоти с около 142 000 лева, при данъка върху превозните средства – с 68 000 лв. повече, при такса „битови отпадъци” – с 272 000 лева повече. С 62 000 лева са се увеличили приходите от данъка при придобиване на имущество. Голяма част от събраните в повече половин милион лева са в резултат на платени стари задължения на данъкоплатците. Събраните до момента суми са 37% от предвидените за годината, администрирани от дирекция „Местни данъци и такси”.
    В момента тече данъчната кампания за плащане на първата вноска за данъка върху превозните средства, данъка върху недвижимите имоти и такса „битови отпадъци”. Крайният срок за плащането й е 30 юни. Платилите целия размер на налозите до края на април ползват 5% отстъпка. Втората вноска трябва да се плати до 30 октомври. Салоните за обслужване на гражданите и фирмите в общинската данъчна служба работят без обедна почивка от понеделник до петък от 8 до 17 ч.


Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”