начало » Новини
22.04.2014
Одобрен е планът на Община Враца „Враца 2020 – Зелена и енергоустойчива”

Планът за действие за устойчиво енергийно развитие „Враца 2020 – Зелена и енергоустойчива” на община Враца за периода 2013-2020 г. е одобрен от Секретариата на Конвента на Кметовете (http://www.covenantofmayors.eu) на 17.04.2014 г. Планът е разработен на основание поето задължение, след подписването на Конвента на кметовете по проект „CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области за участие в „Спогодбата на кметовете” и е одобрен с решение на Общински съвет – Враца № 502 от 25.06.2013. На 22 август 2011 г. Община Враца се присъедини към Конвента на кметовете след решение № 1058 от 28.07.2011 на Общински съвет - Враца. Конвентът на Кметовете е една амбициозна инициатива за ангажиране на европейските градове в борбата с климатичните промени. Присъединилите се общини се ангажират да постигнат цели в областта на околната среда и енергията над Европейските до 2020 г., чрез намаляване емисиите въглероден диоксид (CO2) с най-малко 20%. За постигане на тези цели, градовете разработват устойчиви енергийни планове за действие, реализират дейности свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в публичния и частния сектор и организират енергийни дни. Тези усилия са силно подкрепени от Европейската Комисия, Секретариата на Конвента на Кметовете и Поддържащите Структури.

Община Враца изпълнява проект CONURBANT от 10.05.2011 год. Той се финансира по програма Интелигентна енергия - Европа и е с продължителност 36 месеца. Община Враца привлече още 5 общини от област Враца - Община Козлодуй, Община Мизия, Община Криводол, Община Оряхово и Община Мездра, които също се присъединиха към Конвента на кметовете и разработиха планове за действие за устойчиво енергийно развитие. Изпълнението на проекта приключва на 10.05.2014 г. с финална пресконференция в град Осиек (Хърватска) в периода 22.04.2014 – 25.04.2014 г., където ще бъдат отчетени всички изпълнени дейности и постигнати резултати.

 

С изготвянето и последващото изпълнение на план за действие за устойчиво енергийно развитие на община Враца за периода 2013-2020 г. „Враца 2020 – Зелена и енергоустойчива”, община Враца допринася за изпълнението на целите на Европейския съюз за намаляване на потреблението на енергия, на емисиите на въглероден диоксид минимум с 20% и за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в общото потребление на енергия.