начало » Новини
28.05.2014
ПРЕДСТОИ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА 2014 - 2020

На 04.06.2014г. от 17 ч. в Градската концертна зала ще се проведе обществено обсъждане на разработения проект на Общински план за развитие на община Враца 2014-2020 г. Стратегическият документ и Поканата от Кмета инж.Николай Иванов за участие в обсъждането  са публикувани на официалния сайт на община Враца (http://www.vratza.bg/?category=42&sub=485  – Рубрика „Общински план” - раздел „Общински план за развитие за 2014 – 2020 г.”)

Проектът на Общински план за развитие на община Враца 2014-2020 г. е разработен от фирма „Географика“ ООД съгласно договор с предмет „Разработване на общински план за развитие 2014-2020 г. и въвеждане на правила и методики за мониторинг при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация”, сключен между община Враца като Възложител и „Географика“ ООД като Изпълнител в рамките на проект “Устойчиви и ефективни общински политики”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В началото на обсъждането ще бъде изнесена презентация на проекта на Общински план за развитие на община Враца за периода 2014 – 2020г. Очакваме по време на обсъждането участниците да изразят мнения, коментари и предложения относно разработения стратегически документ, които ще бъдат отразени в окончателния вариант на общинския план.