начало » Новини
04.06.2014
Нови социални услуги за деца и младежи с увреждания във Враца

Нови социални услуги за деца и младежи с увреждания във Враца

                Община Враца изпълнява проект „Шанс за деца и младежи от дома”. Проектът предвижда предоставянето на нов вид социални услуги за деца и младежи с увреждания. Тяхната деинституционализация ще се извършва в новоизградените три Центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. Това стана ясно на проведената днес пресконференция. Проектът е на стойност 772 039 лв. и е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, процедура „Да не изоставяме нито едно дете”, компонент 2 - „Разкриване на социални услуги в общността”, като договарящ орган е Агенцията за социално подпомагане.

Общо 42 деца и младежи с увреждания ще бъдат настанени в Центровете за настаняване от семеен тип, а осем младежи – в Защитеното жилище. Реалното им настаняване ще е от 1 октомври, като преди това е предвиден тримесечен период за тяхната адаптация към новата среда. В момента тече и процедурата по подбор на персонала на Центровете и Защитеното жилище. За подбора са постъпили 569 заявления на кандидати, които ще се състезават за 44 работни места. Новите социални услуги ще се предоставят във Враца, но ще обхващат потребители от цялата страна в съответствие с Националната карта на резидентните услуги и Националната карта на съпътстващите услуги. Продължителността на проектните дейности е 18 месеца, като самите  услуги ще се предоставят 13 месеца. След края на проекта ще се предприемат действия да станат делегирана държавна дейност.

 

 

Изготвил:

Илияна Петрова

Ръководител проект