начало » Новини
23.06.2014
Отмениха още една финансова корекция по водния цикъл на Враца

Второ уведомление за отменена финансова корекция по интегрирания проект за воден цикъл пристигна в Община Враца. С него Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” информира, че приема направените от Община Враца възражения за преразглеждане на вече наложена финансова корекция за Етап 1 на водния цикъл – съобщи кметът инж. Николай Иванов. Управляващият орган излиза със становище, че описаните във възражението мотивите дават основание за отмяната на корекцията. В своето възражение Община Враца се е мотивирала, че наложените корекции са неправомерни, защото проведените процедури за Етап 1 отговарят на всички законови разпоредби в Република България и са спазени нормативните изисквания. В окончателният доклад на Агенцията за обществени поръчки, за извършения контрол на проведените процедури по Етап 1 на водния цикъл на Враца,  също се казва, че не са установени закононарушения. Стойността на отменената финансова корекция е 1 823 994 лв.
От общата финансова корекция в размер 4 460 598 лв. към момента остават неразгледани от Управляващия орган корекции за 943 336 лв.

Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”