начало » Новини
30.06.2014
Общината налага санкции на строителите на водния цикъл


    Община Враца е изпратила покани за съставяне на актове на строителните фирми, които изпълняват интегрирания проект за воден цикъл на града. Санкциите са за нанесени щети по време на строителството и нарушение на две общински наредби - Наредба за организацията и безопастността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците и Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Враца.
На фирмата „Воден цикъл 2011 ДЗЗД”, която изпълнява Етап 1 от водния цикъл, са изпратени 26 покани. От тях 20 са по първата наредба, където санкциите на юридическите лица стигат до 50 000 лева. Шест са нарушенията по втората наредба, като по нея санкциите са от 1 500 до 5 000 лева.  До другия строител – „Понстройинженеринг” ЕАД – са изпратени 23 покани. Повечето от тях – 14 - са за нарушения на Наредба за организацията и безопастността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците. „Целта на санкциите е да дисциплинираме строителите, а не просто да ги накажем” – коментира кметът инж. Николай Иванов.