Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.12.2008
Община Враца спечели проект по Програма Интеррег ІVС

Програма Интеррег ІVС е част от цел "Европейско териториално сътрудничество" и обхваща периода 2007-2013 година. Програмата предлага финансиране на всички региони от Европейския съюз, включително Швейцария и Норвегия (регионални и местни власти) с цел обмен и трансфер на знания и добри практики и има два основни приоритета:

1. "Икономика, основана на иновации и знание" и

2. "Околна среда и превенция на риска".

Тези приоритети отразяват стратегията на Европейския съюз за насърчаване на икономическия растеж и заетостта в изпълнение на Лисабонската и Гьотеборгската стратегии.

Бюджетът на програмата: Бюджетът на програмата е 321 милиона евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие.

Управляващ орган и адреси: Управляващ орган е регионален съвет Север – Па-де-Кале, Франция. Програма Интеррег ІVС има един съвместен технически секретариат в Лил, Франция с адрес за кореспонденция: 24 boulevard Carnot, 3rd floor, 59000 Lille, FRANCE,

Община Враца ще изпълнява проекта с партньори – 17 броя- между които Париж, Палма, Атина, Барселона, област Емилия – Романя – водещ партньор. Продължителност -  до 2012 година. Материалите по проекта ще се издават на девет езика. Освен обмен на добрите практики, свързани с решаване на транспортните проблеми на градовете, ще бъдат изработени общи стратегии.

 

Наименованието на проекта е: SUGAR – Sustainable Urban Goods logistics Achived by Regional and local pollicies – Регионални и местни политики за устойчиви добри  логистични градски практики.

 

Бюджет на проекта: 3 641 565 Евро

Бюджет на община Враца:  148 880 Евро

 

Зам.-Кмет - Тони Милева

Дирекция «Развитие на гражданското общество,

 туризъм, спорт и оперативни програми»

Декември 15, 2008

#
# # # #