Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
20.12.2008
Проект за ремонт на Дома за деца лишени от родителски грижи „Асен Златаров” във Враца ще се изпълнява през 2009 година.

   На 10 декември 2008 г. Националният управителен съвет на Проект „Красива България” одобри предложението на община Враца по мярка 02 – „Подобряване на социалната инфраструктура” за ремонт и фасадно оформление на Дома за деца лишени от родителски грижи.
   В Дома за деца лишени от родителски грижи във Враца се отглеждат 76 деца от цяла Врачанска област на възраст от 7 до 18 години.Сградата на Дома е построена през 1967 година. През годините сградата е ремонтирана частично по различни проекти с Министерството на образованието и науката. От 2005 до 2008 година са осъществени значителни вътрешни ремонти и подмяна на дограми чрез посредничеството на българо-холандската фондация „Тавита”.
   За да се създаде подходяща среда на децата и да се намалят разходите за отопление е необходимо да се ремонтира цялата фасада, кухненския блок, покрива на сградата, да се ремонтират и обезопасят терасите на трите етажа. В проекта ще бъде включен и ремонта на двора, детската площадка, игрището за футбол, тротоарната настилка. Ще бъдат подменени и уредите за игра на детската площадка.
   Проектът е внесен за разглеждане на 31 октомври 2008 г. Цялата стойност на ремонтните работи е близо 188 000 лева, от които 52% се осигуряват от общинския бюджет. Договорът за изпълнение ще бъде подписан през януари 2009 година.

#
# # # #