начало » Новини
04.09.2014
Община Враца отново раздава дръвчета и храсти за озеленяване

Община Враца стартира озеленителна кампания „Есен 2014”. В рамките на кампанията на граждани, инициативни групи и домсъвети, регистрирани по Закона за етажната собственост, както и на кметствата от региона ще се раздава безплатно посадъчен материал. С него жителите на града и общината ще могат да направят озеленяване в междублоковите пространства и на други обществени места. Раздаването на посадъчния материал ще е след подаване на заявление и одобрение на избраните площи от експерти от общинската администрация. Подаването на заявленията ще става от 18 до 25 септември включително в Центъра за административно обслужване, който се намира в сградата на Община Враца. Кандидатите трябва да попълнят формуляр, като в него посочат предвидените за облагородяване площи, телефон за контакт и отговорно лице за последващо стопанисване и поддръжка на насажденията. Задължително условие е предвидените за облагородяване площи да бъдат публични и със свободен достъп. В Центъра за административно обслужване на инициативните врачани ще бъде предоставен списък с видовете посадъчен материал. Гражданите ще могат да избират между широколистни и иглолистни дървета, листопадни храсти, вечнозелени храсти и растения. Представители на Общината ще извършат проверка на място и на всички одобрени ще бъде издадена служебна бележка, която ще съдържа вида на посадъчния материал, мястото и датата на получаването му.
Допълнителна информация може да се получи на тел. 092/62-45-81, вътр. 257.


Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”