начало » Новини
09.09.2014
Определиха критериите за подпомагане на пострадалите от наводненията в община Враца

Определиха критериите за подпомагане на пострадалите от наводненията в община Враца

            Първо заседание проведе днес новосъзденият обществен съвет към Община Враца. Негов председател е секретарят на Общината Иван Жеков, а членове са 13 представители на общинския съвет, на Областния съвет на БЧК, на дирекция „Социално подпомагане”, на отдел „Социално подпомагане” в общинската адмнистрация и на медиите. Общественият съвет ще трябва да разпредели 41 420 лева, събрани в националната дарителска кампания на БЧК за пострадалите от наводненията и отпуснати за региона от Националния обществен съвет към Червения кръст. Всички членове се обединиха около становището, че искат да разпределят средствата по възможно най-справедливия начин. За целта бяха изготвени критерии, които ще определят каква е степента на нанесените щети на домакинствата, като всеки критерии ще носи определен брой точки.

Първият критерии е „степен на пострадалост” и включва колко е увредено жилището, домакинската техника и обзавеждането, мебелите и покъщината. Степените за увреждането на жилището са три – висока, средна и ниска, в зависимост от това дали сградата е разрушена или се нуждае от основен или текущ ремонт. При оценката на нанесените щети върху домакинската техника ще се гледа първо дали са увредени основните уреди – готварска печка, отоплителна печка, бойлер, хладилник, пералня. При мебелите ще се види дали са станали негодни за ползване леглата, масите, столовете, дюшеците и другото най-необходимо обзавеждане на дома. Вторият критерии е „социален статус”. С предимство ще се ползват самотноживеещите възрастни хора, семействата и домакинствата, в които има инвалид, самотните майки с малки деца, социално слабите семейства, които са регистрирани в службите за социално подпомагане.

 

         Общественият съвет взе решение да заседава всеки ден до пълното разглеждане на всички постъпили заявления, които са събрани в Община Враца. В срещите ще бъдат поканени да вземат участие кметовете на селата и експертите от общинска администрация, участвали в комисиите, описвали нанесените щети. Утре ще се гледат постъпилите заявления от с. Девене, където има над 40 пострадали къщи.

        

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”