начало » Новини
10.09.2014
Във Враца бе открит нов Общностен център

Във Враца бе открит нов Общностен център

            Нов общностен център отвори врати днес във Враца. Центърът бе изграден по проект „СТИМУЛ – социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на Община Враца. В него ще се предоставят социални услуги на деца от 0 до 7 години и техните семейства. Финансиран е по проект за социално включване от Световната банка, съгласно споразумение за финансиране между Министерство на труда и социалната политика и Община Враца. Стойността му е малко над 1 милион лева, като от тях 955 000 лв. са от МТСП, а съфинансирането от общинския бюджет е близо 60 000 лева. „Използвам това тържествено откриване, за да благодаря на Министерството на труда и социалната политика и на фирмите, които осъществиха строителните дейности и превърнаха тази сграда в уютно и спокойно място за децата от целевите групи. Искам да пожелая успех на педагогическата колегия, на медицинските специалисти - да постигнат очакваните резултати, поставени в проекта, като един устойчив модел на социална местна политика!” – каза кметът инж. Николай Иванов. На церемонията присъстваха също зам.-министърът на труда и социалната политика Спаска Петрова, зам.-областният управител Иван Даков, и.д. председател на общинския съвет Златка Карамелска, Митонка Червеняшка – началник на отдел в Регионалния инспекторат по образование, кандидати за народни представители и граждани.

         „Радвам се, че съм тук сред вас, за да дадем заедно старта на новата социална услуга в община Враца. Искам да подчертая доброто сътрудничество между екипа на МТСП и Община Враца в реализирането на проекти със социална значимост. Убедена съм, че този център ще бъде един от ярките примери не само за добро сътрудничество между институции, държавни и местни власти, но и за предоставяне на услуги и подкрепа за децата и семействата им” – подчерта зам.-министър Спаска Петрова.

 

            От 13 август до днес в Общностния център бе предоставяна първата социална услуга – „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”. Създадена бе група за лятно училище на 14 деца, на които предстои постъпване в първи клас. Посещавайки лятното училище, децата имаха възможност да доразвият или съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище.  Основните дейности целяха преодоляване на затруднения в изучаването на български език, по-успешно адаптиране към училищната среда и мотивиране на родителите децата им да имат равен старт при постъпване в училище. За успешното завършване днес малчуганите получиха грамоти, които им бяха връчени лично от кмета инж. Николай Иванов. Водосвет за здравето на всички присъстващи отслужи свещеник Николай Костадинов.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”