Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
22.12.2008
На 19 декември от 16 часа в село Девене се проведе работна среща на кметовете на кметства от община Враца.

   На нея присъстваха кмета на община Враца инж. Тотю Младенов, директор на Дирекция „Социалното подпомагане - Жана Добриновска, Снежана Христова, началник отдел гражданско състояние, Нина Дакева, началник отдел „Управление на общинска собственост”, секретаря на община Враца Пламен Кръстев. Темите на последното заседание за 2008 година бяха.
1 Организиране на работата в кметства относно отпускането на социални помощи.
2. Приключване на актови книги и издаване на удостоверения по електронен път.
3. Промени в закона за общинска собственост. Стратегия за управление на общинска собственост и Програма за управление.
   На срещата стана ясно, че за първи път от година в община Враца се подготвя "Програма за управление и разпореждане с общинско имущество". Тя ще обхване всички населени места в община Враца. В тази връзка кметовете на кметства получиха разпореждане в срок до 20 януари 2009 година да подадат информация за всички административни, търговски сгради и сгради със стопанско значение на територията на тяхното кметство, незастроени УПИ, както и имоти, за които има учредено право на строеж, обезлемени имоти, архив, който се съхранява в кметствата, информация за недвижими имоти, инвестирани от кметството със средствата от самооблагането. По този начин ще бъде създадена пълна картина на имотите на територията на община Враца, което в последствие ще доведе до тяхното разумно стопанисване и управление, коментира инж. Тотю Младенов.
   На срещата стана ясно и че от следващата година удостоверенията за раждане смърт и др. вече ще се издават по електронен път на съответното място. По този начин ще се улесни изключително много процедурата и на жителите на съответните села няма да се налага да пътуват до Враца. Във тази връзка продължава и оборудването на кметствата по села в община Враца с нови компютри. В петък нови компютри получиха- - Върбица, Вировско, Чирен, горно Пещене , Оходен, Бели Извор. Следващата година с нови системи ще бъдат обзаведени всички населени места на територията на община Враца, каза инж. Тотю Младенов. Не може в 21 век да се работи с остаряла и амортизирана техника, която забавя като цяло работния процес. Във всяко село, кметовете на кметства ще имат и Интернет, която община Враца ще подсигури.
   На срещата се разгледаха текущи въпроси, по проблемите на селата (отопление, осветление, пожаробезопасност през зимния сезон и други).
   Последното заседание на кметовете на кметства приключи с новогодишен коктейл, с който домакина - кмета на Девене- г-н Мицов, изненада присъстващите. Кметът инж. Тотю Младенов връчи на кмета на Девене за добре свършена ползотворна работа икона, която да пази селото .Пенсионерският клуб и децата от село Девене изнесоха кратка музикално, артистична програма. Пенсионерите от село Девене отправиха предложение към кмета да организира всяка година на 30 май в местността Милин камък пенсионерки събор за надпяване, в който да се включат всички пенсионерки клубове. В шеговит тон те поздравиха градоначалника с песента „Най- хубав и честит е мъжът с мустаци и брада”. Кулминацията на вечерта беше черешовото топче, което гръмна в чест на инж. Тотю Младенов. Изненада за гостите беше и печеното прасе, лично дарено от кмета на Девене.

Н. Божилова

#
# # # #